Elonkehä-podcast

Elonkehä-podcastin jaksoissa voit kuunnella numeroiden teemoja ja artikkeleita laajentavaa ja syventävää keskustelua. Podcast ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Sen toimittajana on Simo Häkli.

Numeroiden 3/18-1/22 podcastit tuotettiin yhteistyöprojektina Havuhattu-podcastin kanssa.

Elonkehä 1/23: Energia

Nykyinen elämänkokemuksemme nojaa öljyyn ja muihin fossiilisiin polttoaineisiin – vahvemmin kuin kenties tulemme ajatelleeksi. Mitkä kokemukset ovat perustaltaan fossiilisia, siis eivät olisi olemassa ilman tiettyjä hiilivetyjä, mitkä taas ovat koettavissa öljyn kanssa tai ilman, kaikkina aikoina? Tuotetaanko tulevaisuudessa artesaaniöljyä? Kuinka öljy muuttaa ajan kokemusta? Näitä kysymyksiä pohditaan uusimmassa Elonkehä-lehden podcastissa. Polveilevaan keskusteluun osallistuvat vieraat Tere Vadén ja Antti Salminen sekä toimittaja Simo Häkli.

Tere Vadén ja Antti Salminen ovat energiafilosofian pioneereja. Heidän teoksensa Energia ja kokemus (2013) ja Elo ja anergia (2018) ovat uraauurtavia suomenkielisen energiafilosofian teoksia, joita on siteerattu laajasti ilmestymisensä jälkeen. Vadén on pitkän linjan filosofi, joka on akateemisen uransa ohella työskennellyt viime vuodet monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä kestävyysmurroksen kysymysten äärellä. Salminen on kirjallisuudentutkija, runoilija ja filosofi, jonka ajattelu ja kirjoitukset kurottavat jälkifossiiliseen aikaan, ja ovat usein kokeellisuuden mahdollisuuksien äärellä. Molemmat vieraat ovat niin&näin -aikakauslehden pitkäaikaisia toimittajia.

Elonkehä 4/22: Ääni ja leikki

Filosofi Pauli Pylkön ajattelu on piiloutunut nykypäivän suomalaisen luontoajattelun pohjamutiin, ja tekee siellä myyräntyötä eurooppalaiselle valistusaatteelle. Pylkkö on kuitenkin suurelle yleisölle lähes täysin tuntematon. Kuka oikein on Pauli Pylkkö, ja miksi hän on tehnyt moneen luontoajattelijaan niin suuren vaikutuksen? Sitä ja Pylkön vaativaa ja syrjäänvetäytyvää ajattelua ihmetellään tässä Elonkehä-podcastin jaksossa. Vieraina filosofi Pasi Takkinen ja dokumentaristi Riikka Kaihovaara.

Pauli Pylkön haastattelu julkaistiin Elonkehän numerossa 4/22.

Elonkehä 3/22: Alkuperäiskansat

Elonkehä sai tähän numeroon haastattelut Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Áslat Holmbergilta ja alkuperäiskansatutkija Hannaellen Guttormilta. Kolumnin kirjoitti Anni-Sofia Niittyvuopio. Lehteä käsittelevän podcastin vieraaksi tuli Janne Hirvasvuopio, joka on kaupunki- ja sateenkaarisaamelainen valtio- ja oikeustieteilijä sekä kielenmenettäjä. Hän on aktiivinen saamelaisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien puolustaja. Hän työskentelee vihreiden Emma Karin poliittisena avustajana ja on ollut aktiivisesti mukana luonnonsuojelulain uudistuksessa.

Jaksossa aiheet ovat Jannen poliittisen osaamisen ja koulutuksen myötä ajankohtaisia. Saamelaiskäräjälain uudistus on kuumentanut tunteita syksyn 2022 aikana. Vääntö koskee ennen kaikkea saamelaismääritelmää. Luonnonsuojelulain uudistuksellakin on vaikutuksensa myös saamelaisten elämään. Jakso vie lisäksi Saamenmaan puroille ja metsiin, joissa ekosysteemien ja perinteisten elinkeinojen tuhoutuminen on jatkuvasti ajankohtainen pelko.

Jaksossa sivuttua:

YK:n ILO 169 -sopimus: www.ykliitto.fi/julkaisut/ykn-jul…sopimus-nro-169-0

Lisätietoa saamelaiskäräjälain uudistukseen liittyvästä kiistasta esimerkiksi tässä YLE:n tuoreessa jutussa: yle.fi/a/3-12680886

Elonkehä 2/22: Koti

Muutos, permakulttuuri ja syväekologia
Lehti numero 2/22: Koti. Vieraana kirjallisuudentutkija, toimittaja Kaisa Kortekallio.

Elonkehän uudistuneen podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan muutoksen luonteesta, permakulttuurisen ajattelun perustasta ja syväekologiasta. Keskustelu alkaa Kaisa Kortekallion esseestä Ruokametsä, kotimetsä. Ihminen on sopeutunut muuttamiseen, mutta entä muut lajit? Esseen kautta pohditaan muutosta laajemminkin. Miten muutos tapahtuu luontokriiseissä, mitä ajassa velloo? Mikä on perinteen, teknologian tai kuvittelun rooli? Sitten yritetään hahmottaa, millaista on permakulttuurinen ajattelu. Lopuksi syväekologisen podcastin ensimmäistä jaksoa juhlistetaan syväekologista ajattelua avaamalla.

Linkkejä, lähteitä ja keskustelussa mainittua:

Elonkehän artikkelit ja numerot:
Kaisa Kortekallio: Ruokametsä, kotimetsä (Elonkehä 2/22) www.elonkeha.com/2022/07/25/ruokametsa-kotimetsa/

Vihreän Elämänsuojelun liiton kannanotto uudelle vuosikymmenelle (EK 1/20)

Elisa Aaltola: Syväekologia ja yhteiskuntamurros (EK 1/13)

Topi Linjama: Hikiloikka-artikkeli (EK 1/20) www.elonkeha.com/2020/04/17/hikil…aomavaraisuutta/

David Abram: Avatkaamme eläimelliset aistimme (EK 2/21) www.elonkeha.com/2021/06/24/avatk…emisen-ekologia/

Antti Salminen: Omavaraistava asubjektivaatio www.elonkeha.com/2016/12/09/omava…teettia-vastaan/

David Abram:
Alliance for Wild Ethics wildethics.org/
Abramin kirjat The Spell of the Sensuous (1997) ja Becoming Animal (2010)

Vadénin kolme kehää:
Tere Vadén: Kaksijalkainen ympäristövallankumous, sivut 12-15 (Metsän kieli) nuvatsia.terevaden.net/kirjoja/kaksi…vallankumous/

Yhteisöjä:
Tärkkilän runokylä www.tarkkila.fi/fi/
Katajamäen yhteisö
Ikikaiku-säätiö www.ikikaiku.fi/

Permakulttuuri:
Suomen permakulttuuriyhdistys www.permakulttuuri.fi/
Permakulttuurisi tiloja:
Bec Hellouin www.fermedubec.com/
www.resilience.org/stories/2017-12…maculture-farm/
Krameterhof krameterhof.at/en/
Ridgedale www.ridgedalepermaculture.com/

Syväekologia:
8 periaatetta (Naess ja Sessions) vesl.fi/mita-on-syvaekologia/…tetta-naessin-mukaan/

Elonkehä 1/22: Yhteiskunta

Tässä jaksossa Havuhatut keskustelevat Olli-Pekka Haaviston kanssa aktivismikentän muutoksista viimeisten vuosikymmenten aikana. Jaksossa pohditaan, millaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin erilaiset aktivistien yhteenliittymät pyrkivät 2020-luvulla, ja myös sitä, onko parempi maailma todella saavutettavissa.

Elonkehä 4/21: Eläin

Jaksossa pohditaan tutkija-tietokirjailija Salla Tuomivaaran kanssa eläinten hyödyntämisen etiikkaa. Millaisista eettisistä periaatteista käsin eläinoikeuskysymyksiä olisi syytä tarkastella, ja millä perusteilla pidämme joitain eläimiä suuremmassa arvossa kuin toisia?

Elonkehä 3/21: Kaivokset

Keskustelemme vieraamme Maija Lassilan kanssa Suomen kaivospolitiikasta ja kaivosten ympäristövaikutuksista. Pohdimme, millä ehdoilla mineraaleja olisi syytä kaivaa maasta, ja kysymme, peilaavatko kaivostoiminnan nykyiset lainalaisuudet lopultakin nykyään vallalla olevaa maailmankuvaa ja luontoyhteyttä. Johdatuksena kaivosteemaan toimii Maijan uusimmassa Elonkehä-lehdessä ilmestynyt artikkeli ”Irti irrallisuuden tarinasta – Kaiovoshankkeet Suomessa ja tarvittava muutos kohti sosioekologista oikeudenmukaisuutta”. Tärkeän näkökulman tähän keskusteluun tarjoaa myös Janne M. Korhosen artikkeli ”Kaikki käytetään mitä kaivetaan”.

Elonkehä 2/21: Villiys

Podcastin uusimman jakson teemana on villiys. Lähestymme villiyden eri ulottuvuuksia yhdessä vieraamme, kulttuurihistorioitsija Mia Mäkelän kanssa. Kun puhumme villistä ympäristöstä, mitä oikein tarkoitamme? Onko ihminen lopulta villi vai kesytetty – entä eläimet ja kasvit?
Lähestymme villiyden teemaa erityisesti mehiläistenhoidon näkökulmasta, ja johdatuksena aiheeseen toimii Mian uusimmassa Elonkehässä ilmestynyt artikkeli ”Hunajamehiläisen paluu metsään”. Villiyden aihetta kehystää jakson aikana myös numerossa ilmestyneet artikkelit ”Maatiaiset monimuotoisuuden supersankareita” ja ”Avatkaamme eläimelliset aistimme”.

Elonkehä 1/21: Työ

Tällä kertaa jakson teemana on Työ ja vieraina kirjailijat Pasi Heikkurinen ja Toni Ruuska. Pureudumme heidän kanssa kysymyksiin työn merkityksestä, järkevyydestä ja kestävyydestä. Johdatuksena keskusteluun toimii Pasin ja Tonin tuore teos “Kestävän elämän manifesti” (tilattavissa alasivulta ”Kirjat”), sekä uusimman Elonkehä-lehden artikkelit.
Jakson aikana keskustelu versoaa myös laajemmin yksilön ja yhteiskunnan mutkikkaaseen suhteeseen, kestävän elämän edellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa sekä tuoreeseen ilmiöön, jota voisi kutsua uusmaalaistumiseksi.

Elonkehä 4/20: Terveys

Havuhattu & Elonkehä -podcastin uusimman jakson teemana on Terveys. Vieraana pohtimassa terveyden syvintä olemusta on taitelija Oona Leinovirtanen.

Jaksossa pyrimme selvittämään, mitä tarkoittaa, että terveys ei ole vain sairauden puutetta. Puhumme mikrobien mullistavasta merkityksestä sekä suhteestamme mikrobirikkaisiin ja -köyhiin ympäristöihin Oonan ”Mikrobien kuiskaus”-artikkelin kautta. Hahmottelemme myös, millaista terveyden hoitaminen on ollut menneinä aikoina ja millaista se voisi olla tulevaisuudessa.

Elonkehä 3/20: Tarinat


Havuhattu & Elonkehä -podcastin uusimman jakson teemana on Tarinat. Tässä jaksossa istahdimme iltapäiväkahville kirjailija Laura Gustafssonin kanssa.

Jakson aikana pohdimme, miksi ihmiset ovat aina kertoneet tarinoita ja miten myytit kietoutuvat yhteen tarinoiden kanssa. Pohdimme myös eri elollisten olentojen välistä yhteiseloa ja kommunikaatiota Lauran ”Toinen selonteko akatemialle” -tarinan kautta.

Elonkehä 2/20: Liike

Havuhattu & Elonkehä -podcastin uusimman jakson teemana on Liike. Tässä jaksossa lähdimme liikkeelle ja suuntasimme Espoon keskusmetsään yhdessä vieraamme Gabriela Arianan kanssa. Jakson aikana pohdimme muun muassa luonnon liikettä, liikkeen psykologiaa ja sitä, miten liikkeen – tai sen puutteen – kautta voi lähestyä elämän suurimpia kysymyksiä.

Elonkehä 1/20: Syväekologia 2020

Uuden vuosikymmenen ensimmäisessä Havuhattu & Elonkehä -podcastin jaksossa teemana on Syväekologia 2020. Syvennymme syväekologiaan ja sen taustalla vaikuttavaan filosofiaan yhdessä vieraamme Pasi Takkisen kanssa. Jaksossa pureudumme syväekologisen suuntauksen, ja myös ihmiselämän, peruskysymyksiin Pasin ”Puusauna vai nautintokone?”-artikkelin kautta. Pohdimme myös teknologian ja syväekologian mutkikasta suhdetta.

Elonkehä 4/19: Sukupolvet

Sukupolvet on teemana tässä Havuhattu & Elonkehä -podcastin jaksossa. Vieraana teemaa ruotimassa on Seija Kurunmäki, yksi Aktivistimummot-liikkeen perustajista. Jaksossa puhutaan muun muassa sukupolvien ketjusta, ruoan ympäristövaikutuksista ja luontoyhteyden muutoksesta vuosikymmenten saatossa, sekä syvennytään Elonkehän numeron 4/19 artikkeleihin.

Käsittelyssä ovat erityisesti Katariina Krabben tekemä Pirkko Siltalan haastattelu ”Tulevaisuus aukeaa menneisyyden kohtaamisesta” sekä Taina Tokkarin sota-ajan omavaraisuutta luotaava artikkeli ”Kun kaupasta ei saakaan ruokaa – Omavaraisuutta sota-ajan Helsingissä”.

Elonkehä 3/19: Sielu ja mieli

Podcastin ensimmäisessä jaksossa syvennyttään Elonkehän numeron 3/19 artikkeleihin. Käsittelyssä ovat erityisesti Mikko Kallionsivun artikkeli ”Sartre suksilla” sekä Kaisa Naukkarisen ja Osma Naukkarisen tekemä haastattelu Grönlannin inughuit-kansaan kuuluvasta laulaja-tarinankertoja Hivshusta. Vieraana ensimmäisessä jaksossa on yhteistyön ja lehden taustoja valottamassa Osma Naukkarinen.