Category Archives: Yleinen

Kuva: Kaisa Kortekallio

Kohtuutalouden siirtymämalli osoittaa kasvulle murrospisteen

Teksti: Tiina Heikkinen Luin mielenkiinnolla Marko Ulvilan artikkelin kohtuusliikkeen historiasta (Elonkehä 4/18). Artikkeli toteaa, että valtavirran kansantaloustiede puolustaa edelleen jatkuvan kasvun ideologiaa yhä vakavammaksi käyvästä ympäristökriisistä huolimatta. Artikkeli nostaa myös esiin Hilkka Pietilän hyvän kysymyksen, miten 1970-luvulla käyty vihreän liikkeen kasvukriittinen keskustelu liittyy kohtuutalouden teemaan. Menneen kertauksena Ulvila mainitsee Gorzin (1989) ja Georgescu-Roegenin (1971). Täydennyksenä […]

Kyläkauppa – maaseudun elinvoiman edellytys

Maaseudulla kyläkauppa on tärkeä lähipalvelujen ylläpitäjä niin kesävieraille kuin haja-asutusalueen asukkaillekin. Kyläkauppojen ongelma on kuitenkin se, että yhä harvempi pitää niitä ensisijaisena päivittäistavaroiden hankintapaikkana. Vaikka kyläkauppa pitäisi yllä laajaa valikoimaa, sen on vaikea kilpailla hinnalla, vapautuneilla aukioloajoilla ja muiden liikkeiden synergiaedulla. Vielä vuonna 2002 Suomessa oli yli 700 kyläkauppaa mutta seuraavan kymmenen vuoden aikana niiden […]

Tarinoiden saari – Ärjän Taidefestivaalin rönsyjä

Metsähakkuilta säästyneelle Ärjän saarelle Kajaaniin kokoontui heinäkuussa 2018 parin sadan hengen joukko tutkijoita, taiteilijoita ja festivaaliyleisöä. Ensimmäistä kertaa järjestetyn Ärjän Taidefestivaalin tavoitteena oli synnyttää taiteen keinoin tapoja kohdata ja käsitellä ilmastonmuutosta ja muita ekologisia teemoja. Ärjän perintö Oulujärven suurten selkien keskellä kohoavalla hiekkarantaisella Ärjänsaarella on värikäs historia. Aikoinaan sen harjumaisemissa piileskeli järvirosvoja väijymässä Oulusta Kajaaniin […]

Avohakkuiden pakkovallan kausi – synkkä jakso suomalaista metsähistoriaa

Teksti: Panu Kunttu. Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja metsäasiantuntija. Kirjoitus on julkaistu aiemmin Elonkehän numerossa 4/17. Metsänkäsittelyä ja -hallintoa koskeva lainsäädäntö kehittyi 1800-luvun kuluessa pyrkien lähinnä estämään metsän autioksi hävittämisen. Tukkipuustoon kohdistunut määrämittaharsinta oli 1800-luvulla tavallinen metsänkäsittelymenetelmä. Suomen ensimmäinen selluloosatehdas perusteettiin 1880, jolloin myös kuitupuulle alkoi olla kysyntää. Vuonna 1900 valtionmetsäkomitea totesi mietinnössään, […]

Ned Ludd, Leader of the Luddites, 1812. Lähde: Wikimedia Commons.

Kutoja Ned Luddin ensimmäinen ja viimeinen Facebook-päivitys

Teksti: Ville-Juhani Sutinen San Franciscon profiili heijastuu merenlahteen moottoritien oikealla puolella. Veden pinta kareilee ja laittaa peilikuvan väreilemään. Istun tuntemattomien ihmisten kanssa täydessä autossa matkalla Palo Altoon. Lahden ylittävän monen mailin mittaisen sillan ylitettyämme ajamme sattumoisin ohi Facebookin päämajan. Keskustelu siirtyy luontevasti nykyteknologiaan. ”Nämä laitteet seuraavat jokaista askeltamme”, sanoo nuori saksalainen, joka opiskelee it-alaa. Hän […]

Aito metsä on rikas kaikesta

Teksti: Erkki Lähde, metsänhoidon emeritusprofessori Metsäluonnossa elävät linnut, nisäkkäät, kasvit, sienet, jäkälät ja muut eliöt voivat parhaiten, kun metsä on mahdollisimman aito eli monimuotoinen. Ihminenkin voi silloin hyvin. Aidossa metsässä kasvaa samanaikaisesti pieniä puita ja taimia sekä isoja ja vanhoja puita, lehtipuita ja havupuita. Aidossa metsässä kasvaa puiden lisäksi myös pensaita ja varpuja, muun muassa […]

Jatkuva kasvatus vai päätehakkuut – poteroista neutraaliin analyysiin

Teksti: Aino Assmuth ja Sampo Pihlainen. Julkaistu Elonkehässä 4/17. Jatkuva kasvatus, tai eri-ikäismetsänhoito, herättää voimakkaita intohimoja. Harsintajulkilausumasta alkaen pitkälle 2000-luvun puolelle metsäammattilaiset tuomitsivat eri-ikäismetsänhoidon kovin sanankääntein: sitä pidettiin taloudellisesti tuottamattomana ja tuhoisana uhkana metsien kestävälle käytölle. 1980-luvulta alkaen Erkki Lähteen ryhmä taas on tuonut jatkuvaa kasvatusta esiin päinvastaisin perustein; heidän mukaansa se on taloudellisesti ylivertainen […]

Toisinajattelun tuttuus

Teksti: Ville Lähde. Oikeassa olemisen yksinäisyys. Toisinajattelun totuus. Ongelmat, niiden syyt ja selitykset aina kirjoitetun historian tuolle puolen ovat ilmiselviä, ja edessä on vaikeudessaan mahdottomia ratkaisuja. Käsillä on monoliittinen tuhon ongelma, ja vain harvoilla – yhdellä? – on rohkeutta tarttua siihen. Tästä lähdetään yhä. Asetelmat eivät ole muuttuneet 1960-luvun pamfleteista ja ohjelmanjulistuksista. Joka vuosikymmenellä Linkolaa […]

Ruorin kääntöä mullistuksen edellä

Teksti: Kaisa Kortekallio. Juttu julkaistaan myös Elonkehässä 2/17. Helsingissä vieraillut professori Anthony Barnosky peräänkuuluttaa nopeaa yhteiskunnallista muutosta maailmanlaajuisen ympäristökriisin liennyttämiseksi. Ihmiskunta on muokannut maata ja merta niin paljon, että elämää ylläpitävät järjestelmät horjuvat romahduksen partaalla. Biosfääriin kohdistuvien muutosten edetessä saattaa käydä niin, että kriittinen piste, kynnys, ylitetään yllättäen – niin yllättäen, etteivät yhteiskunnat ehdi reagoida […]

Suomalainen peruskoulu ja globaalit ongelmat

Teksti Antti Moilanen. Johdanto Opetuksen ja kasvatuksen päämääriä tutkitaan mannermaisessa kasvatustieteessä sivistysteoriaksi kutsutussa kasvatustieteen osa-alueessa. Viimeaikaisessa sivistysteoreettisessa tutkimuksessa on korostettu globaaleiden ongelmien merkitystä sivistykselle. Sivistyksen on nähty olevan mahdotonta ilman pyrkimystä globaaleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tästä lähtökohdasta esimerkkinä voidaan ottaa kaksi saksalaista sivistysteoreetikkoa: Wolfgang Klafki ja Helmut Peukert. Klafki ymmärtää sivistyksen ihmisen valmiudeksi ja kyvyksi osallistua […]